Tender Perkhidmatan Kutipan Sisa Pepejal, Pembersihan Awam & Youth Entrepreneurship Program (YEP)